ANBI

De stichting Jongeren OpvangWerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw gift aan deze stichting aftrekbaar is van de belasting.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de stichting de volgende gegevens publiceren:
De officiële naam en publiek bekende naam; KVK en/of RSIN nummer; post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling; doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving; de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan; bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders; de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling.

Enkele gegevens:
Naam: St. Christelijk Jeugd en Ander Sociaal-Cultureel Werk te Urk
Postadres: Postbus 85, 8320 AB Urk
Bezoekadres: Urkerweg 64, 8322 NB Urk
Telefoon: 0527-684384
KvK-nummer: 41022913
RSIN: 006386702

Het bestuur van St. J.O.W. wordt gevormd door:
K. Weerstand: voorzitter
C.A. ten Napel: secretaris
J. Baarssen: penningmeester
P. ten Napel: algemeen bestuurslid
A. Korf: algemeen bestuurslid
R. Bakker: algemeen bestuurslid
R. van der Veen: algemeen bestuurslid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldigingen. Alleen enkele vrijwilligers ontvangen voor hun inzet een vrijwilligersvergoeding. Meer over het beloningsbeleid en andere zaken kunt u vinden in het beleidsplan.
Deze gegevens kunt u lezen in het jaarverslag en het beleidsplan.